Etický kódex

ZODPOVEDNÉ SPRÁVANIE

má kľúčový význam pre zachovanie našej celosvetovej povesti ako dôveryhodného partnera a zamestnávateľa. Keď rozprávame o našich hodnotách, hovoríme, že:

„SME HRDÍ NA TO ČO ROBÍME A AKO TO ROBÍME. SPRÁVANIE ZALOŽENÉ NA ZODPOVEDNOSTI A ČESTNOSTI NÁM POMOHLO VYTVORIŤ A UDRŽAŤ ÚSPEŠNÚ SPOLOČNOSŤ.“​

Etický kódex Spoločnosť Imperial Tobacco a.s. Etický_kódex.pdf

Objavujte

Spotrebiteľské súťaže

Viac informácii

Legislatívne prostredie

Viac informácii

GDPR dokumenty

Viac informácii