Naše hodnoty

Dokážeme

Všetko je možné, spoločne víťazíme.
Náš úspech je výsledkom nášho pozitívneho prístupu. Navzájom spolupracujeme pri hľadaní najlepších riešení a koordinujeme náš postup pri ich implementácii. Vždy hľadáme dôvody, prečo sa to dá, nie naopak. Nesnažíme sa o dokonalosť, ale o nájdenie pragmatického prístupu a jeho postupné prispôsobovanie. Ak niečo nefunguje hneď, zistíme prečo a skúsime to znova.
 

1-(1).jpg
 

Preberám iniciatívu

Uvidím to, chopím sa iniciatívy, zrealizujem to.
Viem, čo treba urobiť pre dosiahnutie našich cieľov. Ak niečo treba urobiť, prevezmem iniciatívu a zrealizujem to čo najrýchlejšie. Som iniciatívny a podporujem spoluprácu. Môžete sa spoľahnúť, že vždy podám špičkový výkon.
 

2.jpg
 

Som

Môj príspevok sa ráta, slobodne myslím, vyjadrujem názor a konám zodpovedne .
Moja práca znateľne prispieva k nášmu úspechu a ostatní si cenia môj príspevok. Môžem smelo povedať svoj názor. Môžete mi dôverovať, že vždy urobím to, čo je správne. Zároveň povzbudzujem aj ostatných, aby konali rovnako: aby prispeli svojim dielom, aby sa slobodne vyjadrovali a konali zodpovedne.
 
3.jpg
 

Prekvapujeme

Nový spôsob myslenia, nové aktivity, prekonávame očakávania.
Spochybňujeme zaužívané postupy a nachádzame nové a lepšie riešenia. Usilujeme sa prekonávať očakávania tým, že sa na veci pozeráme a robíme ich inak.
 

4.jpg
 

Zapájam sa

Počúvam, zdieľam, vytváram kontakty
Rád počúvam, učím sa a zdieľam nápady. Podporujem feedback a používam ho s cieľom pomáhať ostatným v ich rozvoji. Ovplyvňujem a motivujem prostredníctvom komunikácie. Usilujem sa porozumieť ľuďom a vytvárať silné partnerstvá. Povzbudzujem ostatných, aby konali rovnako.
 

5.jpg
 

Je nám potešením

Máme radi výzvy, pracujeme s radosťou
Vidíme riešenia, nie problémy. Máme radi výzvy a spolupracujeme na tom, aby sme ich pretransformovali na príležitosti. Máme radi našu prácu a spoločne ideme za úspechom. Náš zmysel pre humor je odrazom nášho víťazného ducha. 
 

6.jpg

Objavujte

Spotrebiteľské súťaže

Viac informácii

Legislatívne prostredie

Viac informácii

GDPR dokumenty

Viac informácii