Marketing našich výrobkov

Marketing našich výrobkov

Považujeme za svoju povinnosť propagovať a predávať naše výrobky zodpovedne v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami uplatňovanými v krajinách, kde pôsobíme.

Naše Medzinárodné marketingové štandardy toto odhodlanie posilňujú a stanovujú jasné pravidlá a princípy, aby sa zabezpečilo, že naše reklamné a propagačné aktivity smerujú iba k dospelým spotrebiteľom tabakových výrobkov. Pokiaľ sú právne predpisy a požiadavky menej prísne ako naše marketingové štandardy, naše štandardy majú prednosť, pokiaľ si zákon nevyžaduje inak.

Dodržiavame ich vždy a všade kde pôsobíme.

Nabádame štátne orgány a iné relevantné orgány, aby do svojich regulácií a požiadaviek začleňovali postupy stanovené v našich marketingových štandardoch a aby rešpektovali princípy voľby informovanej dospelej osoby a komerčnej komunikácie.

Spotrebitelia by mali mať možnosť dostávať informácie o sortimente značiek a výrobkov, ktoré majú k dispozícií.

Objavujte

Spotrebiteľské súťaže

Viac informácii

Legislatívne prostredie

Viac informácii

GDPR dokumenty

Viac informácii