Kariéra

Našim najväčším aktívom sú ľudia, bez ktorých by sme nedosahovali dlhodobé úspechy na našom trhu.

Ľudí, ktorí pre nás pracujú si vážime a staráme sa o nich. Toto tvrdenie potvrdzuje aj nízka miera dobrovoľnej fluktuácie ako aj nadštandardný priemerný počet odpracovaných rokov súčasných zamestnancov u nás.

Podporujeme osobnostný rozvoj a rozvoj kvalifikácie našich zamestnancov.

Sme tím o veľkosti 100 zamestnancov zameraný na dosahovanie stanovených cieľov profesionálnym spôsobom.